• 81 503-04-93
  • Pn-Pt: 6:30-17:00
  • Adres : Radawiec Duży 250c, 21-030 Motycz

Realizujemy podstawę programową wychowania przedszkolnego.


Pracujemy według programów wychowania przedszkolnego dopuszczonych do użytku przez MEN oraz w pracy z dziećmi wspieramy się:
Metodami pracy według  M.Montessori
Programem „Dziecięca matematyka” –  Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej
„Metoda Ruchu Rozwijającego” –  Weroniki Sherborne
„Metoda Dobrego Startu” – M.Bogdanowicz
Metodą opowieści ruchowej i teatru